Meny
Meny

Kyrkoherde

Örebro Sista ansökningsdag: 2021-10-21

Är det du som ska bli kyrkoherde i Örebro pastorat?

Som kyrkoherde i Örebro pastorat är du en andlig ledare med tydlig teologisk profil, vars uppdrag är att leda och dela det andliga livet tillsammans med församlingarna. Du bidrar till att kyrkan är en väl integrerad och naturlig del av samhällslivet i Örebro och Lekeberg. Du är en ambassadör och företräder kyrkans röst i en rad olika sammanhang. Du har modet att vara en profetisk röst i vår tid och verka för människors lika värde och den öppenhet vi som kyrka står för.

Kyrkorådet har ansvar för styrningen av pastoratet och kyrkoherden har det yttersta ledningsansvaret i enighet med pastoratets vision och övergripande mål. Ett gott samarbete mellan styrning och ledning innebär delat ansvar för hela organisationens verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö.

Vem är du?

För att lyckas i rollen som kyrkoherde hos oss är du prästvigd i Svenska kyrkan och genomgått behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning. Du har gedigna ledarskapserfarenheter, gärna från att leda i komplexa sammanhang, och vi ser med fördel att du har erfarenhet av att leda andra chefer.

Som person är du engagerad och målmedveten med en stark drivkraft. Du har lätt att skaffa dig en helhetssyn där du stöttar, vågar utmana och ifrågasätta men samtidigt vara nyfiken och lyhörd för andras åsikter. Du är en teambyggare som kan inspirera och motivera andra runtomkring dig och din strategiska förmåga kompletteras med att du är strukturerad och fokuserad.

Genom ditt kommunikativa sätt skapar du förtroende och relationer såväl internt som externt. Du är tydlig och trygg i ditt ledarskap. Du har god omvärldsorientering med engagemang för samhällsfrågor samt förmågan att agera i offentliga sammanhang.

Vilka är vi i Örebro pastorat?

Örebro pastorat består av åtta församlingar – Adolfsberg, Almby, Edsberg, Längbro, Mikael, Mosjö-Täby, Nikolai samt Olaus Petri – med gemensam verksamhet, administration och ekonomi. Församlingarna finns inom Örebro och Lekebergs kommun och Örebro pastorat ingår i Strängnäs stift. Totalt har församlingarna ca 63 000 medlemmar.

I respektive församling finns en församlingsherde, förutom i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar som har en gemensam församlingsherde. Sju arbetslag arbetar med den grundläggande uppgiften i de åtta församlingarna. Pastoratet har ett antal gemensamma verksamheter inklusive bostadsbolag samt en individ- och familjerådgivning.

Pastoratet har samlat ett antal funktioner på ett gemensamt kansli, som har i uppdrag att stödja församlingar och enheter i uppdraget att vara Svenska kyrkan i Örebro pastorat. All ekonomisk förvaltning samt drift av fastigheter och begravningsverksamhet sker pastoratsgemensamt.

På kansliet för Örebro pastorat ligger pastoratets gemensamma arbete inom ekonomi, personal, IT, bokning och växel, fastighetsförvaltning, kommunikation, stöd till lednings- och beslutsorgan samt inom verksamhetsutveckling med fokus på religionsmöten och hållbarhet.

Totalt anställda inom Örebro pastorat är 215 personer samt ca 35 säsongsanställda. I förtroendemannaorganisationen finns 130 personer.

Vad kan Örebro pastorat erbjuda dig?

Örebro pastorat är ett av de större pastoraten inom Svenska kyrkan och till din hjälp har du kompetenta ledningsfunktioner likväl som välutvecklade specialistfunktioner. Det finns en god administrativ struktur och goda relationer mellan styrning och ledning.

Vi har upparbetade strukturer för samverkan och en teologisk tillåtande miljö där vi bygger teologi kring ordet gemenskap. Pastoratet står för en relationell teologi och en vilja att härbärgera olikheter. Vi erbjuder möjligheten att utvecklas som ledare genom arbete i ett komplext sammanhang.

En ny församlingsinstruktion är framtagen och kommer att tas i bruk från november 2021.

Vi församlingar i Örebro pastorat är en del av den världsvida gemenskapen. Vi stöttar varandra, samordnar verksamheter och tar gemensamt ut riktningen, eftersom vi blir bättre tillsammans. Gemenskapen här ska kännetecknas av öppenhet, mångfald, glädje, kärlek och välkomnande. Med Jesus Kristus i centrum ska vår gemenskap härbärgera öppenhet och fördjupning, likhet och olikhet. Våra församlingars skiftande uttryck välkomnas i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.


Ansökan

Sista ansökningsdag är den 21 oktober.
Välkommen med din ansökan!

Kontakt:
Lisa Pettersson Härdne, Administrativ chef
019-154692
lisa.pettersson.hardne@svenskakyrkan.se

Timmy Leijen, Ordförande i Kyrkorådet
019-15 45 08
timmy.leijen@svenskakyrkan.se